Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin työpajat

Toimin valmentajana ja fasilitaattorina erilaisissa asiakkaiden ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöidyissä työhyvinvoinnin kehittämispäivissä sekä työpajoissa. Tilaisuus voi olla kertaluonteinen tai myös useammasta tilaisuudesta koostuva prosessimainen kokonaisuus.

Valmennusten ja työpajojen luotsauksessa viitekehykseni on tavoitteellinen, voimavaralähtöinen, yhteistä keskustelevuutta tukeva sekä positiivisen psykologian viitekehyksiä työskentelyssä hyödyntävä.

Keskeisiä valmennus- ja fasilitointitilaisuuksien teemojani:

  • TYÖYHTEISÖN TYÖHYVINVOINNIN VAHVISTAMISEN -TYÖPAJA: Mitä meille tällä hetkellä aidosti kuuluu? Mikä meillä sujuu hyvin (voimavaratekijämme)? Entä mitä voisimme edelleen työssämme kehittää ja millä tavalla (kehittämisalueita ja ehdotuksia kehitykseen)?
  • MUUTOS-TYÖPAJA: Muutosten kohtaaminen ja muutoksessa etenemisen askelmerkkejä
  • VOIMAKEHÄ-PROSESSI: Työyhteisön voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen VOIMAKEHÄ-työskentelyn avulla. Katso tarkempi videoesittely voimakehästä, jonka sertifioitu valmentaja olen: https://voimakeha.info/index.html.
  • MBTI-TYÖPAJA: Ihmisten erilaisuus voimavarana ja mahdollisuutena työssämme; MBTI-menetelmä tiimin kehittämisen tukena
  • STRESSINSÄÄTELYN TYÖPAJA: Käytännön vinkkejä stressinsäätelyyn ja oman hyvinvoinnin tueksi työssä ja vapaalla
  • Kognitiivinen ergonomia ja sen anti meidän työmme kentällä

Tutustu myös esimiesten ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen joko yksittäiselle esimiehelle, esimiesryhmälle kuten esimerkiksi johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/esimiestyonohjaus-ja-esimiescoaching/

Työyhteisön muutostukiprosessit

Työyhteisöille kohdennettavien muutostukitilaisuuksien tavoitteena on tukea työyhteisöä muutoksessa eteenpäin ja henkilöstön sitoutumista muutokseen. Muutostuen laajuus voi rajautua jonkin yksittäisen yksikön muutoksen tukemiseen tai olla myös laajempi koko organisaatiota koskettava muutostukihanke. Muutostuki voi olla myös esimerkiksi prosessimainen kokonaisuus, joka voi käynnistyä esimiesten ja johdon muutostuella ja voi tämän jälkeen jatkua muulle henkilöstölle kohdennettavaksi muutostueksi.

  • Muutostukihanke räätälöidään asiakkaan ja organisaation tarpeen mukaisesti. Hankkeen tavoitteista sekä toteuttamisen tavoista sovitaan hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kokemukseni mukaan hyvällä yhteisellä suunnittelulla varmennetaan hankkeen hyvä onnistuminen!
  • Muutostukiprosessin laajuus vaihtelee tavoitteiden mukaisesti eli se voi olla yksittäinen muutostukitilaisuus, mutta tyypillisimmin kuitenkin useammista tapaamisista koostuva prosessimainen pidempi kokonaisuus. Muutostuen kestosta ja laajuudesta sovitaan yhdessä prosessin suunnitteluvaiheessa (esim. 2-5 x 1⁄2 päivää).

Tutustu myös esimiesten ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esimiehelle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/johdontyonohjaus-ja-coaching/

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä

ASIAKASKOKEMUKSIA

Laaja organisaation muutostukihanke,
yrityksen toimitusjohtajan palaute

”Toteutimme Candeo Consulting:n Kristiinan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen.

Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (yht. 4 x 3h) sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta.

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”

Työyhteisön muutostuki,
organisaation toiminnanjohtajan palaute 

Työyhteisömme ja toimialamme on ollut perinteisesti melko stabiili, eikä suurempia muutoksia ole juuri ollut. Muutoksen tuulet puhalsivat meillekin tuoden uuden oppimisen ja vanhasta luopumisen haasteita koko työyhteisöllemme. Halusimme Kristiinan tähän muutosprosessiin tueksemme ja järjestimme työyhteisölle useita 1/2-päivän mittaisia tilaisuuksia, missä Kristiinan fasilitoimana pääsimme työstämään koko työyhteisönä muutosta; muutoksen herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä jäsentämään myös yhteisiä askelmerkkejä siihen, miten pääsemme työyhteisönä sujuvimmin eteenpäin.

Kristiina loi omalla vahvan ammattilaisen otteellaan hyvän, avoimen ja keskustelevan ilmapiirin tilaisuuksiin. Koimme niin esimieskuntana kuin myös koko työyhteisönä hyötyneemme näistä tilaisuuksista ja pääsimme hyvin eteenpäin muutostilanteessamme.”