Muutostuki ja työhyvinvoinnin kehittämispäivät ja workshopit

Toimin valmentajana ja fasilitaattorina erilaisissa asiakkaiden ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöidyissä muutostuen sekä työhyvinvoinnin kehittämispäivissä sekä workshopeissa. Tilaisuudet voivat olla joko kertaluonteisia tai myös pidempiä prosessimaisia kehittämishankkeita.

Työyhteisön muutostuki

Työyhteisöille kohdennettavien muutostukitilaisuuksien tavoitteena on tukea työyhteisöä muutoksessa eteenpäin ja henkilöstön sitoutumista muutokseen. Muutostuen laajuus voi rajautua jonkin yksittäisen yksikön muutoksen tukemiseen tai olla myös laajempi koko organisaatiota koskettava muutostukihanke. Muutostuki voi olla myös esimerkiksi prosessimainen kokonaisuus, joka voi käynnistyä esimiesten ja johdon muutostuella ja voi tämän jälkeen jatkua muulle henkilöstölle kohdennettavaksi muutostueksi.

  • Muutostukihanke räätälöidään asiakkaan ja organisaation tarpeen mukaisesti. Hankkeen tavoitteista sekä toteuttamisen tavoista sovitaan hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kokemukseni mukaan hyvällä yhteisellä suunnittelulla varmennetaan hankkeen hyvä onnistuminen!
  • Muutostukiprosessin laajuus vaihtelee tavoitteiden mukaisesti eli se voi olla yksittäinen muutostukitilaisuus, mutta tyypillisimmin kuitenkin useammista tapaamisista koostuva prosessimainen pidempi kokonaisuus. Muutostuen kestosta ja laajuudesta sovitaan yhdessä prosessin suunnitteluvaiheessa (esim. 2-5 x 1⁄2 päivää).

Tutustu myös esimiesten ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esimiehelle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/esimiestyonohjaus-ja-esimiescoaching/

Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin kehittämispäivät

Toimin valmentajana ja fasilitaattorina myös erilaisissa työn sujuvuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä workshopeissa. Valmennus – ja workshop-tilaisuudet räätälöidään aina asiakasorganisaation tarpeiden mukaisesti. Tilaisuus voi olla kertaluonteinen tai myös useammasta tilaisuudesta koostuva prosessimainen kokonaisuus. Kestosta ja laajuudesta sovitaan aina prosessin suunnitteluvaiheessa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Keskeisiä valmennus- ja fasilitointiteemojani:

  • Muutosten kohtaaminen ja miten pääsemme muutoksissa työyhteisönä sujuvasti eteenpäin
  • Työyhteisöpysäkillä: Mitä meille tällä hetkellä aidosti kuuluu? Mikä meillä sujuu hyvin (voimavaratekijämme)? Entä mitä voisimme edelleen työssämme kehittää ja millä tavalla (kehittämisalueita ja ehdotuksia kehitykseen)?
  • Kognitiivinen ergonomia ja sen anti meidän työmme kentällä
  • Käytännön vinkkejä stressinsäätelyyn ja oman työhyvinvoinnin tueksi työssä ja vapaalla
  • Ihmisten erilaisuus voimavarana ja mahdollisuutena työssämme. Mahdollisuus hyödyntää esim. MBTI-menetelmää, jonka sertifioitu käyttäjä olen.

Tutustu myös esimiesten ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esimiehelle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/esimiestyonohjaus-ja-esimiescoaching/

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä

ASIAKASKOKEMUKSIA

Laaja organisaation muutostukihanke,
yrityksen toimitusjohtajan palaute

”Toteutimme Candeo Consulting:n Kristiinan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen.

Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (yht. 4 x 3h) sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta.

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”

Työyhteisön muutostuki,
organisaation toiminnanjohtajan palaute 

Työyhteisömme ja toimialamme on ollut perinteisesti aika lailla stabiili, eikä suurempia muutoksia ole juurikaan ollut. Muutoksen tuulet puhalsivat meillekin tuoden uuden oppimisen ja vanhasta luopumisen haasteita koko henkilökunnallemme. Halusimme Kristiinan tähän muutosprosessiin tueksemme ja järjestimme työyhteisölle useita 1/2-päivän mittaisia tilaisuuksia, missä Kristiinan fasilitoimana pääsimme työstämään koko työyhteisönä muutosta; muutoksen herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä jäsentämään myös yhteisiä askelmerkkejä siihen, miten pääsemme työyhteisönä sujuvimmin eteenpäin.

Kristiina loi omalla vahvan ammattilaisen otteellaan hyvän, avoimen ja keskustelevan ilmapiirin tilaisuuksiin. Koimme niin esimieskuntana kuin myös koko työyhteisönä hyötyneemme näistä tilaisuuksista ja pääsimme hyvin eteenpäin muutostilanteessamme.”