Työnohjaus ja coaching asiantuntijoille ja erilaisille ryhmille

Työnohjaus / coaching on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan tuella niin yksittäisille henkilöille kuin myös erilaisille ryhmille. Niin työnohjaukseen kuin coachingiin voi osallistua esimerkiksi kollegiaalinen ryhmä tai moniammatillinen tiimi. Prosessin alussa määritellään ja sovitaan prosessin tavoitteista, työskentelytavoista sekä prosessin kestosta.

Hinnoittelumalli yksittäisille asiantuntijoille 200-230€ / 90min (+alv.) sekä 3-8 hengen asiantuntijaryhmille 350-430€ / 90min (+alv).

Työnohjaus / coaching

  • Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään työnohjattavan tai ryhmän työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa.
  • Työnohjauksen tai coachingin yksilölliset tai ryhmäkohtaiset tavoitteet määritellään aina yhdessä prosessin alussa.
  • Tyypillisesti työnohjausprosessit ovat kestoltaan noin 1 vuosi (tai enemmän), ja tapaamisia on yleensä kerran kuukaudessa.
  • Coaching-prosessit voivat olla usein työnohjaussuhteita lyhyempiä, jolloin työskennellään selkeästi kohdennetun teeman tai kysymyksen äärellä. Voidaan sopia esimerkiksi 2-6 coaching-tapaamiskertaa.
  • Työnohjaus ja coaching on aina vapaaehtoista ja perustuu luottamuksellisuuteen.

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä