PSYKOLOGINEN KESKUSTELUTUKI 

Yksilöllistä keskustelutukea kriisitilanteessa ja elämänmuutoksissa sekä apua elämänhallintaan

Ensimmäisellä tapaamisella sovitaan tarkemmin keskustelutuen tavoitteista sekä prosessin mahdollisesta kestosta.

Koulutuksellisena viitekehyksenä psykologiseen keskustelutukeen minulla on psykologin, kognitiivisen lyhytpsykoterapeutin sekä kriisityöntekijän koulutustaustat. Olen suorittanut myös työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen työskenneltyäni useita vuosia myös työterveyspsykologina.

muutos

PSYKOLOGINEN KESKUSTELUTUKI

 • Ajankohtaisten elämänkriisien läpikäymiseen (esim. työpaikan menetys, avioero, läheisen kuolema)
 • Työuupumuksen voittamiseen
 • Toivotun muutossuunnan ylläpitämiseen
 • Kun esim. työterveyden tarjoama tuki on päättynyt

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ


 KOGNITIIVINEN LYHYTPSYKOTERAPIA 

Kognitiivisessa lyhytpsykoterapiassa työskennellään yksilön elämässä haittaa tuottavien ajatusten ja uskomusten sekä niihin liittyvien tunteiden kanssa. 

Kognitiivinen terapia tukee asiakkaan itseymmärrystä ja auttaa asiakkaita löytämään elämälleen mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään toimintansa esteitä ja sitoutumaan aktiivisiksi toimijoiksi omien arvojensa hyväksi. 

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ

KOGNITIIVINEN LYHYTPSYKOTERAPIA

 • Asiakkaan kanssa sovitaan terapian alussa keskeisistä tavoitteista
 • Keskitytään tyypillisesti työskentelemään asiakkaan muutaman kohdeongelman kanssa
 • Työtapa on aktiivinen ja sillä tavoitellaan ajattelu- ja toimintatottumusten muuttumista asiakkaan nimeämissä kohdeongelmissa, joustavuuden lisääntymistä omassa ajattelussa ja toiminnassa
 • Lyhytpsykoterapiatapaamisten määrä vaihtelee keskimäärin 4-12 tapaamisen välillä.

 


 MINDFULNESS 

Mindfulnessilla tarkoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista

Mindfulness (tietoisuustaidot) tarkoittaa taitoa suunnata huomiota ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin uudella tavalla: tietoisesti, tässä hetkessä, hyväksyvästi, ilman ennakkoasenteita.

Tietoisuustaidot tukevat pysähtymistä, tietoisuutta nykyhetkestä ja mahdollisuutta kokea nykyhetkeä tuoreesti, ikäänkuin uusin silmin.

Järjestän erilaajuisia Mindfulness-valmennustilaisuuksia.

ESIMERKKI 1/2-1 PÄIVÄN VALMENNUSTILAISUUDEN SISÄLLÖSTÄ

 • Mitä Mindfulness (tietoinen hyväksyvä läsnäolo) on?
 • Mindfulness työssä
 • Mindfulness stressin säätelyssä
 • Mitä tutkimustulokset kertovat Mindfulnessin hyödyistä?
 • Pysähtymisen ja läsnäolon taito: Kuinka arjen kiireen keskellä voi oppia tavoittamaan levollisuutta itsessään?
 • Erilaiset tietoisuustaitoharjoitteet oman hyvinvoinnin tukena työssä ja vapaalla (valmennus sisältää käytännön harjoittelua)

 

 mindfulness

Harjaantuminen läsnäolotaitoihin lisää tutkitusti stressinhallintaa, rentoutta ja mielen tasapainoa sekä lisää taitoja voittaa mm. masennus.

Tieteelliset tutkimukset kertovat lisäksi, että mindfullness-taidot voivat kehittää kehotuntemusta ja vähentää kipukokemuksia, parantaa unta ja vahvistaa monipuolisesti terveyttä.

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaskokemuksia

 • ”Koin saavani Kristiinalta valtavasti tukea ja tärkeitä näkökulmia työuupumukseni ja oman elämänkriisini voittamiseen. Kristiina on psykologina hyvin ammattitaitoinen, helposti lähestyttävä, luotettava. Prosessimme myötä elämänlaatuni on parantunut; koin löytäväni yhteisen prosessimme aikana itselläni kadoksissa olleita voimavaroja sekä myös uudenlaisia selviytymiskeinoja, joilla uskon selviäväni aiempaa paremmin myös tulevaisuudessa.”
 • ”Kristiinan työstä näkee, että mindfullness ei ole vain asia, mitä hän opettaa, vaan on osa hänen elämäänsä ja omaa työhyvinvointiaan. :) ”
 • ”Kristiinan avoin kuunteleminen, hyvät kysymykset sekä tilanteen visualisoiminen on auttanut minua eteenpäin oman elämäni kriisissä.”