Candeo Consulting Oy / Kristiina Lampela

Yritys perustettu 1/2007

TYÖNI MISSIONA psykologicoachina on tukea hyvää johtajuutta ja esihenkilötyötä, työyhteisöjen työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Haluan tukea niin yksilöitä kuin myös työyhteisöjä menestymään ja voimaan paremmin. Työotteeni nojaa monipuoliseen kokemukseeni työ- ja organisaatiopsykologina sekä erityisesti voimavarakeskeisyyden sekä positiivisen psykologian viitekehyksiin.

Kristiina Lampela
Psykologi, Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä

Olen tarkastellut suomalaista työelämää erilaisista rooleista käsin toimittuani yli 25 vuoden ajan psykologina erilaisissa johtamisen sekä työyhteisöjen kehittämistehtävissä. Vuosien saatossa kokemusta on kertynyt niin psykologivalmentajana, työnohjaajana/coachina kuin myös henkilöstöjohdon ja työterveyspsykologin tehtävistä. Työni painopiste on viimeisen reilun 10 vuoden ajan ollut johdon sekä erilaisten asiantuntijaryhmien työnohjauksessa ja coachauksessa.

Olen eri ammattirooleissa toimittuani tullut siihen lopputulemaan, että niin yksittäisten työntekijöiden kuin myös organisaatioiden toiminnan näkökulmasta meidän on hyvä mielellään etupainotteisesti panostaa hyvän toimintakyvyn ja voimavaraisuuden tukemiseen. Panostus näkyy yleensä työn sujuvuudessa, työhyvinvoinnissa ja työhön sitoutuvuudessa, muutoksissa eteenpäin pääsyssä, kehittymisessä, uuden luomisessa ja organisaation tuloksellisuudessa. Toisaalta kun korjaus- tai kehittämisliikkeiden tarpeita tunnistetaan, on niihin tärkeää rohkeasti myös tarttua. Olen mielelläni sparrauskumppanina.

Kokemus ja osaaminen

 • Yli 25 vuoden monipuolinen kokemus henkilöstökonsultin ja työ- ja organisaatiopsykologin tehtävistä
 • Monipuolinen työyhteisö- sekä johtamisvalmennuskokemus; erityisvahvuutena työyhteisöiden sujuvaan toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät teemat, muutosjohtaminen
 • Pitkä työnohjaus/coaching-kokemus: sadat esihenkilöt ja erilaiset esihenkilöryhmät, erilaiset kollegiaaliset asiantuntijaryhmät, moniammatilliset tiimit
 • Organisaatioiden erilainen muutostuki
 • Yli 20 vuoden kokemus esihenkilöiden 360°-palautteista eri toimialoilla
 • Useiden vuosien henkilökohtainen esihenkilötyökokemus (mm. henkilöstöjohdon kokemus Nokia Oyj)
 • Useiden vuosien kokemus työterveyspsykologin tehtävistä työterveyshuollossa
 • Yrittäjä 01/2007 alkaen Candeo Consulting Oy:ssä

Työkokemus

 • Yrittäjä, Candeo Consulting Oy 1/2007 —
 • Osakas/psykologikonsultti, TenPro Consulting Oy 02/2007-01/2012
 • Henkilöstön kehittämiskonsultti & HR-Manager, Nokia Oyj 2004-2006
 • Henkilöstökonsultti, MPS Finland Consulting Oy (Oulu) 2003
 • Henkilöstökonsultti, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy (Hki) 1995-2003

Koulutustausta

 • KM 1993 (kasvatuspsykologia), Oulun yliopisto
 • Psykologi 1999, Helsingin yliopisto
 • Työnohjaaja (STOry) 2010
 • Mindfulness-ohjaaja 2012
 • Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti 2014
 • Kriisityöntekijän pätevyys 2015 (TENTS EU:n mukainen)
 • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus 2015 (TTL)
 • Coaching ajokortti 2020 (Heuristica)
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja 2020 (https://voimakeha.info/index.html)

Muut opinnot ja sertifioinnit

 • 360-menetelmäsertifiointeja (mm. SHL)
 • Erilaisia ryhmien fasilitointikoulutuksia (Grape People)
 • MBTI-menetelmäsertifioinnit (Step I ja II)
 • Belbin-tiimiroolisertifiointi
 • Työyhteisösovittelu-koulutus 2018

Osa yhteistyökumppaneistani

Kaikkia yhteistyökumppaneita ei ole luottamuksellisuussyistä mahdollista tuoda esille.

Toimialakohtaista kokemusta on kertynyt runsaasti seuraavilta toimialoilta: koulutus ja tutkimus, sairaanhoito ja terveydenhuolto, teollisuus, ICT, yrittäjyys, pankki- ja vakuutusala, kuntoutus, psykologityö/psykiatria, opetustoimi, varhaiskasvatus, erilaiset ohjauspalvelut, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut (mm. lastensuojelu, vanhuspalvelut), kunta- sekä valtionhallinto, yrittäjyys.

Tehtäväkohtaista coaching- ja työnohjauskokemusta on kertynyt: erilaiset esihenkilö- ja johtotehtävät (myös johtoryhmät), erilaiset vaativat asiantuntijatehtävät eri toimialoilla, ryhmäprosseissa erilaiset henkilöstöryhmät ja myös moniammatilliset työryhmät.