Candeo Consulting Oy / Kristiina Lampela

Yritys perustettu 1/2007

Työni missiona on tukea esimiestyötä ja esimiestyön laadukkuutta, työyhteisöjen työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Haluan tukea niin yksilöitä kuin työyhteisöjä menestymään ja voimaan paremmin.

Olen erilaisissa työrooleissani toimittuani tullut siihen lopputulemaan, että niin yksittäisten työntekijöiden kuin myös organisaatioiden toiminnan näkökulmasta meidän olisi tärkeää panostaa etupainotteisesti hyvän toimintakykyisyyden ja voimavaraisuuden tukemiseen. Panostus näkyy hyvin nopeasti työn sujuvuudessa, henkilöstön hyvinvoinnissa ja sitoutuvuudessa, muutoksissa eteenpäin pääsyssä, tuloksellisuudessa, jopa uuden luomisessa ja innovatiivisuudessa. Näistä elementeistä on syntynyt myös oman tekemiseni vahva merkityksellisyyden kokemus ja työni imu, mitä mielelläni jaan yrittäjäpsykologina työni kautta myös eteenpäin.

Kristiina Lampela
Psykologi, Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä

Olen oululainen psykologi, yrittäjä, johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä. Olen tarkastellut suomalaista työelämää erilaisista rooleista käsin toimittuani 25 vuoden ajan erilaisissa työyhteisöjen kehittämisen tehtävissä. Vuosien saatossa helikopterinäkymää on kertynyt niin psykologivalmentajana, työnohjaajana kuin myös henkilöstöjohdon ja työterveyspsykologin tehtävistä. Työni painopiste on jo pitkään ollut työnohjaus- ja coachingtyössä niin johdolle ja esimiehille kuin myös erilaisille ryhmille ja työyhteisöille.

Kokemus ja osaaminen

 • 25 vuoden monipuolinen kokemus henkilöstökonsultin ja työ- ja organisaatiopsykologin tehtävistä
 • Organisaatioiden muutostuki
 • Monipuolinen työyhteisö- sekä esimiesvalmennuskokemus; erityisvahvuutena työyhteisöiden sujuvaan toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät teemat, muutosjohtaminen
 • Pitkä työnohjaus/coaching-kokemus: sadat esimiehet ja erilaiset esimiesryhmät, erilaiset kollegiaaliset asiantuntijaryhmät, moniammatilliset tiimit
 • Yli 20 vuoden kokemus esimiesten 360°-palautteista eri toimialoilla
 • Useiden vuosien henkilökohtainen kokemus esimiehenä työskentelystä, henkilöstöjohdon kokemus Nokialta
 • Useiden vuosien kokemus työterveyspsykologin tehtävistä työterveyshuollossa
 • Yrittäjänä 01/2007 alkaen Candeo Consulting Oy:ssä

Työkokemus

 • Yrittäjä, Candeo Consulting Oy 1/2007 —
 • Osakas/psykologikonsultti, TenPro Consulting Oy 02/2007-01/2012
 • Henkilöstön kehittämiskonsultti & HR-Manager, Nokia Oyj 2004-2006
 • Henkilöstökonsultti, MPS Finland Consulting Oy (Oulu) 2003
 • Henkilöstökonsultti, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy (Hki) 1995-2003

Koulutustausta

 • KM 1993 (kasvatuspsykologia), Oulun yliopisto
 • Psykologi 1999, Helsingin yliopisto
 • Työnohjaaja (STOry) 2010
 • Mindfulness-ohjaaja 2012
 • Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti 2014
 • Kriisityöntekijän pätevyys 2015 (TENTS EU:n mukainen)
 • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus 2015 (TTL)

Muut opinnot ja sertifioinnit

 • 360-menetelmäsertifiointeja (mm. SHL)
 • Erilaisia ryhmien fasilitointikoulutuksia (Grape People)
 • MBTI-menetelmäsertifioinnit (Step I ja II)
 • Belbin-tiimiroolisertifiointi
 • Työyhteisösovittelu-koulutus 2018

Osa yhteistyökumppaneistani

Kaikkia yhteistyökumppaneita ei ole luottamuksellisuussyistä mahdollista tuoda esille.

Toimialakohtaista kokemusta on kertynyt runsaasti seuraavilta toimialoilta: koulutus ja tutkimus, sairaanhoito ja terveydenhuolto, teollisuus, ICT, yrittäjyys, pankki- ja vakuutusala, kuntoutus, psykologityö/psykiatria, opetustoimi, erilaiset ohjauspalvelut, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut (mm. lastensuojelu, vanhuspalvelut), kunta- sekä valtionhallinto.

Tehtäväkohtaista coaching- ja työnohjauskokemusta on kertynyt: erilaiset esimiestehtävät eri organisaatiotasoilla, ylimmän johdon tehtävät (liikkeenjohto, henkilöstöjohto, johtoryhmät), erilaiset vaativat asiantuntijatehtävät eri toimialoilla, ryhmäprosseissa erilaiset henkilöstöryhmät.