TYÖYHTEISÖJEN MENESTYKSEN

JA YKSILÖLLISEN KASVUN ASIALLA 

Candeo Consulting Oy

Candeo Consulting Oy on työyhteisöjen sujuvaan toimivuuteen, työhyvinvointiin sekä esimiestyön tukemiseen keskittyvä yritys. Tuemme niin työyhteisöjä kuin myös yksilöitä menestymään, kehittymään ja voimaan paremmin. Palveluitamme ovat työnohjaus ja coaching esimiehille ja erilaisille ryhmille, esimies- ja työyhteisövalmennukset (mm. muutostuki), esimiesten 360-palautteet sekä psykologinen keskustelutuki. 

Candeo Consulting Oy on Kristiina Lampelan joulukuussa 2006 perustama yritys. Kristiinalla on 25 vuoden kokemus työ- ja organisaatiopsykologin tehtävistä. Hän on koulutustaustaltaan psykologi, KM, työnohjaaja (STOry) sekä kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti. Hänellä on myös työterveyshuollon toimintapätevyys.

Candeo Consulting Oy palvelee ensisijassa  organisaatioasiakkaita. Asiakkaina on ylintä johtoa, esimiehiä sekä eri alojen asiantuntijoita ja työntekijöitä. Toimialakohtaista asiantuntemusta mm. seuraavilta aloilta: terveydenhuolto, opetus ja tutkimus, varhaiskasvatus, lastensuojelu, mielenterveys- ja psykologityö, sosiaaliala, kuntoutus, liiketoimintajohto, henkilöstöjohto, henkilöstön kehittäminen, ICT-ala, teollisuus, pankki- ja vakuutusala, valtionhallinto, yrittäjyys.

Candeo (lat.) = loistaa, kukoistaa

 ESIMIEHILLE 

Työnohjaus- ja coaching-palvelut sekä esimiesvalmennukset räätälöidysti organisaationne tarpeiden mukaan. Esimiesten 360-arvioinnit ja -palautteet esimiestyön tueksi. 

 TYÖYHTEISÖILLE 

Työnohjauspalvelut ja räätälöidyt valmennukset tiimeille ja työyhteisöille. Työyhteisön sujuvaan toimivuuteen, työhyvinvointiin sekä työyhteisön mahdollliseen muutostukeen panostaminen edistää työyhteisön toiminnan sujuvuutta, tuloksellisuutta sekä henkilöstön sitoutuvuutta.

 YKSILÖTUKI 

Psykologinen keskustelutuki, kognitiivinen lyhytpsykoterapia ja Mindfulness tueksi yksilön jaksamiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Tunnetyön merkitys työelämän muutoksissa
Työelämä haastaa meitä jatkuvaan muutokseen ja uusien asioiden sekä tilanteiden kohtaamiseen. Järjen tasolla voimme ymmärtää, että muutokset työssä ovat välttämättömiä,
Kohti parempaa keskittymistä
Työn luonne ja tekemisen tavat sekä käytänteet ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana radikaalisti. Erilaiset muutokset, kiire, keskeytykset ja multitaskaus ovat
Mitä työ sinulle merkitsee?
Arjen kiireessä tulee harvoin pohdittua, mitä merkityksiä työhömme ja työssä käyntiimme liittyy – siis muuta kuin palkan saanti ja itsensä
Olisikohan tauon paikka?
Työn luonne ja myös työn tekemisen tavat ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten työelämässä oli tyypillistä
Siirtymät muutosmahdollisuuksina
Lataa kolumniin liittyvät tehtävät tästä   Valtaosalla meistä kesäloma alkaa olla jo takanapäin ja työarki on koittanut. Kesälomalla itse kukin
Hidastamallako menestykseen?
Monet meistä viisikymppisistä ja vähän vanhemmista on kasvatettu luottamaan siihen, että ahkeruus maan perii, kurinalainen tekeminen lopulta palkitaan ja hyvä
Miten tulet kohdatuksi työpaikallasi?
Meillä ihmisillä on syvään rakentunut perustarve tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Laadukkaan, läsnäolevan ja dialogisen vuorovaikutuksen merkityksestä puhutaan jo monissa edelläkävijäorganisaatioissa.
Kohti uusiutumiskykyistä organisaatiokulttuuria
Kehittymis- ja uusiutumiskyky ovat nousseet työelämän nopeassa muutoksessa aiempaa merkityksellisempään rooliin. Niin työntekijänä kuin esimiehenä meidän tulee pysyä muutoksen kelkassa