top of page

Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin työpajat

Toimin valmentajana ja fasilitaattorina erilaisissa organisaatioiden tarpeisiin räätälöidyissä työhyvinvoinnin kehittämispäivissä sekä työpajoissa. Tilaisuus voi olla kertaluonteinen tai myös useammasta tilaisuudesta koostuva prosessimainen kokonaisuus.

Valmennusten ja työpajojen luotsauksessa viitekehykseni on tavoitteellinen, voimavaralähtöinen, yhteistä keskustelevuutta tukeva sekä positiivisen psykologian viitekehyksiä työskentelyssä hyödyntävä.

Keskeisiä työpajateemojani:

  • TYÖYHTEISÖN TYÖHYVINVOINNIN JA TYÖN SUJUVUUDEN -TYÖPAJA: Työyhteisön nykytilanteen, vahvuuksien ja voimavaratekijöiden tunnistaminen sekä kehittämisalueiden yhteinen jäsentäminen.

  • MUUTOSTUKI-TYÖPAJA: Muutosten kohtaaminen ja muutoksessa etenemisen askelmerkkejä

  • TYÖPAJA TYÖYHTEISÖN SUJUVAN VUOROVAIKUTUKSEN TUEKSI

  • MBTI-TYÖPAJA: Ihmisten erilaisuus voimavarana ja mahdollisuutena työssämme; MBTI-menetelmä tiimin kehittämisen tukena

  • STRESSINSÄÄTELYN TYÖPAJA: Käytännön vinkkejä stressinsäätelyyn ja oman työhyvinvoinnin tueksi

  • VOIMAKEHÄ-PROSESSI: Työyhteisön voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen VOIMAKEHÄ-työskentelyn avulla. Katso tarkempi videoesittely voimakehästä, jonka sertifioitu valmentaja olen: https://voimakeha.info/index.html.

PYYDÄ TARJOUS

ASIAKASKOKEMUKSIA

Laaja organisaation muutostukihanke,
yrityksen toimitusjohtajan palaute

”Toteutimme Candeo Consulting:n Kristiinan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen.

Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (yht. 4 x 3h) sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta.

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”

Työyhteisön muutostuki,
organisaation toiminnanjohtajan palaute

 

”Työyhteisömme ja toimialamme on ollut perinteisesti melko stabiili, eikä suurempia muutoksia ole juuri ollut. Muutoksen tuulet puhalsivat meillekin tuoden uuden oppimisen ja vanhasta luopumisen haasteita koko työyhteisöllemme.

 

Halusimme Kristiinan tähän muutosprosessiin tueksemme ja järjestimme työyhteisölle useita 1/2-päivän mittaisia tilaisuuksia, missä Kristiinan fasilitoimana pääsimme työstämään koko työyhteisönä muutosta; muutoksen herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä jäsentämään myös yhteisiä askelmerkkejä siihen, miten pääsemme työyhteisönä sujuvimmin eteenpäin.

Kristiina loi omalla vahvan ammattilaisen otteellaan hyvän, avoimen ja keskustelevan ilmapiirin tilaisuuksiin. Koimme niin esimieskuntana kuin myös koko työyhteisönä hyötyneemme näistä tilaisuuksista ja pääsimme hyvin eteenpäin muutostilanteessamme.”

bottom of page