top of page

Psykologinen keskustelutuki

Psykologista keskustelutukea työuupumuksen tai masennuksen voittamiseen tai elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

iStock-1372439279_edited_edited.jpg

Palveluun on mahdollisuus ohjautua esimerkiksi työterveyshuollon kautta tai myös siinä vaiheessa kun varsinainen työterveyshuollon psykologituki on päättynyt ja olisit halukas jatkamaan psykologista keskustelutukea omaa hyvinvointiasi edelleen vahvistavana palveluna ja mahdollisesti itsemaksavana asiakkaana. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan tarkemmin keskustelutuen tavoitteista sekä prosessin mahdollisesta kestosta. 

 

Koulutuksellisena viitekehyksenä minulla on psykologin, kognitiivisen lyhytpsykoterapeutin sekä kriisityöntekijän koulutustaustat. Olen suorittanut myös työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen työskenneltyäni useita vuosia työterveyshuollossa työterveyspsykologina.

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Kognitiivisessa lyhytpsykoterapiassa työskennellään yksilön elämässä haittaa tuottavien ajatusten ja uskomusten sekä niihin liittyvien tunteiden kanssa. Kognitiivinen lyhytpsykoterapia voi tukea asiakkaan itseymmärrystä ja auttaa löytämään elämälle mielekästä suuntaa ja tunnistamaan mahdollisia oman toiminnan ja hyvinvoinnin esteitä. 

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan tarkemmin lyhytpsykoterapian tavoitteista sekä prosessin mahdollisesta kestosta. 

ASIAKASKOKEMUKSIA

Psykologisen keskustelutuen asiakas

”Ohjauduin Kristiinan vastaanotolle työterveyshuoltoni kautta. Koin saavani keskusteluidemme kautta suuresti apua ja tukea itselleni työuupumuksen ja masennuksen voittamiseen. Koin useiden käyntikertojen myötä, että pääsin toipumaan ja elämänlaatuni lähti asteittain kohentumaan. Keskustelujen myötä opin löytämään kateissa olleita voimavarojani sekä myös uudenlaisia selviytymiskeinoja, joilla uskon selviäväni paremmin myös tulevaisuudessa. Kristiina on
psykologina hyvin ammattitaitoinen, monenlaista kokemusta omaava, helposti lähestyttävä ja luotettava. Iso kiitos hänelle.” 

Psykologisen keskustelutuen asiakas

”Hakeuduin itsemaksavana asiakkaana Kristiinan vastaanotolle oman elämäntilanteeni kriisitilanteessa. Koin, että Kristiinan ammattitaito, avoin kuunteleminen, hyvät kysymykset ja näkökulmat sekä tilanteen visualisoiminen auttoivat minua eteenpäin oman elämäni kriisissä.”

bottom of page