top of page

Kristiina Lampela
Psykologi, Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä

Olen tarkastellut suomalaista työelämää erilaisista rooleista käsin toimittuani yli 25 vuoden ajan psykologina erilaisissa johtamisen sekä työyhteisöjen kehittämistehtävissä.

 

Vuosien saatossa kokemusta on kertynyt niin psykologivalmentajana, työnohjaajana/coachina kuin myös henkilöstöjohdon ja työterveyspsykologin tehtävistä.

 

Työni painopiste on viimeisen 15 vuoden ajan ollut johdon sekä erilaisten asiantuntijaryhmien työnohjauksessa ja coachauksessa.

Candeo Consulting Oy

Yritys perustettu 1/2007

LOGO_PLATINUM_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434301.png
Krisse_Luonto_1.jpg
Maman kuvat (2).png

TYÖNI MISSIONA on tukea hyvää johtajuutta ja esihenkilötyötä, työyhteisöjen työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Haluan tukea niin yksilöitä kuin myös työyhteisöjä menestymään ja voimaan paremmin. Työotteeni nojaa monipuoliseen kokemukseen työ- ja organisaatiopsykologina sekä erityisesti voimavarakeskeisyyden, dialogisuuden ja positiivisen psykologian viitekehyksiin.

Kokemus ja osaaminen

 • Yli 25 vuoden monipuolinen kokemus työ- ja organisaatiopsykologin tehtävistä​

 • 14 vuoden työnohjaus/coaching-kokemus: sadat esihenkilöt ja erilaiset esihenkilöryhmät, erilaiset kollegiaaliset asiantuntijaryhmät ja moniammatilliset tiimit

 • Monipuolinen työyhteisö- ja johtamisvalmennuskokemus; erityisvahvuutena työyhteisöiden sujuvaan toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät teemat sekä muutosjohtaminen

 • Organisaatioiden erilainen muutostuki

 • yli 25 vuoden kokemus esihenkilöiden 360°-palautteista eri toimialoilla

 • Useiden vuosien henkilökohtainen esihenkilötyökokemus (mm. henkilöstöjohdon kokemus Nokia Oyj)

 • 5 vuoden kokemus työterveyspsykologin tehtävistä työterveyshuollossa

 • Yrittäjä 01/2007 alkaen Candeo Consulting Oy:ssä

KrisseKävely05pysty.jpg
Untitled 3.png

Työhistoria

 • Yrittäjä, Candeo Consulting Oy 1/2007 —

 • Osakas/psykologikonsultti, TenPro Consulting Oy 02/2007-01/2012

 • Henkilöstön kehittämiskonsultti & HR-Manager, Nokia Oyj 2004-2006

 • Henkilöstökonsultti, MPS Finland Consulting Oy (Oulu) 2003

 • Henkilöstökonsultti, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy (Hki) 1995-2003

Koulutustausta

 • KM 1993 (kasvatuspsykologia), Oulun yliopisto

 • Psykologi 1999, Helsingin yliopisto

 • Työnohjaaja (STOry) 2010

 • Mindfulness-ohjaaja 2012

 • Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti 2014

 • Kriisityöntekijän pätevyys 2015

 • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus 2015 (TTL)

 • Coaching ajokortti 2020 (Heuristica)

Muut opinnot ja sertifioinnit

 • 360-menetelmäsertifiointeja (mm. SHL)

 • Erilaisia ryhmien fasilitointikoulutuksia (Grape People)

 • MBTI-menetelmäsertifioinnit (Step I ja II)

 • Belbin-tiimiroolisertifiointi

 • Työyhteisösovittelu-koulutus 2018

Yhteistyökumppaneitani

Toimialakohtaista kokemusta minulla on kertynyt runsaasti seuraavilta toimialoilta: koulutus ja tutkimus, sairaanhoito ja terveydenhuolto, yrittäjyys, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut (mm. lastensuojelu, vanhuspalvelut), kuntoutus, erilainen psykologityö/psykiatria, opetustoimi, varhaiskasvatus, erilaiset ohjauspalvelut, valtionhallinto, teollisuus, ICT, lakipalvelut, pankki- ja vakuutusala.

Tehtäväkohtaista coaching- ja työnohjauskokemusta minulla on kertynyt: erilaiset esihenkilö- ja johtotehtävät (myös johtoryhmät), erilaiset vaativat asiantuntijatehtävät eri toimialoilla, ryhmäprosseissa erilaiset henkilöstöryhmät ja myös moniammatilliset tiimit ja työryhmät.

Kaikkia yhteistyökumppaneita ei ole luottamuksellisuussyistä mahdollista tuoda esille.

cf138013-43cc-4afd-b3b6-19d5fd12014d.png
Candeo Consulting.png
Oulu_L.png
Candeo Consulting (1).png
Oulun_Kauppakamari_rgb.png
Candeo Consulting (2).png
Candeo Consulting (5).png
kempele-logo-300x300.png
Candeo Consulting (3).png
monetra-oy_logo.png
vihta-logo.webp
ppkyo_logo_uusi.png
Minimalist Neutral Multi Device Computer Mockup Website Launch Instagram Post (1).png
musta-sopimuskumppani[1].png
bottom of page