top of page

Johtamisvalmennukset ja johtamisen kehittäminen

iStock-1029077170_edited.jpg

Johdon valmennukset niin yksittäisiin valmennustilaisuuksiin kuin myös prosessimaisesti toteutettaviin pidempikestoisiin valmennuskokonaisuuksiin. Esihenkilövalmennukset ja niiden laajuus räätälöidään aina organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.


 

Esihenkilövalmennusteemojani:

  • Hyvä esihenkilötyö ja johtajuus

  • Johtamisen dilemmat ja tasapainoilutekijät (ks. blogi-kirjoitukseni aiheesta)

  • Ihmisten johtaminen muutostilanteissa

  • Esihenkilön työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

  • Työhyvinvoinnin johtaminen – kuinka esihenkilönä voi myötävaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin ja hyvään toimivuuteen

  • Varhainen välittäminen ja puheeksiottaminen

  • Rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen

  • Kehityskeskustelut osana hyvää organisaation johtamisjärjestelmää

  • MBTI-valmennukset esihenkilöille ja johtoryhmille

  • Positiivinen johtaminen ja voimakehätyöskentely organisaatiossa (tutustu tarkemmin voimakehätyöskentelyyn: https://voimakeha.info/index.html)

Tutustu myös esihenkilöiden ja johdon työnohjaus- ja coaching-mahdollisuuksiin:

https://www.candeo.fi/palvelut/johdontyonohjaus ja coaching/

PYYDÄ TARJOUS

ASIAKASKOKEMUKSIA

Yrityksen toimitusjohtajan palaute esimiestyön kehittämishankkeesta

”Yrityksemme on kasvanut nopeasti ja esimiesten määrä myös sen mukana. Halusimme Kristiinan tueksemme tarjoamaan meille toisaalta lisätietoutta keskeisistä esimiestyössä ja hyvässä johtamisessa huomioonotettavista seikoista ja toisaalta myös vahvistamaan keskinäistä esimieskuntana keskusteluamme johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvistä tärkeistä teemoista. 

Hankkeemme koostui yhteensä kuudesta coaching-tapaamiskerrasta koko esimieskuntana, joista kunkin coaching-tapaamisen kesto oli a3h. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsensimme yhdessä johtamisemme ja esimiestyömme nykytilaa, vahvuuksiamme ja kehittämistarpeitamme. Tulevien coaching-tapaamistemme teemat määrittyivät näin yhteisesti asetettujen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan koimme tämän johtamisen kehittämishankkeen vahvistavan niin yksilö- kuin koko esimieskuntana esimiestyötämme ja johtamiskulttuuriamme yrityksessämme. Saimme luotua tärkeitä yhteisiä pelisääntöjä ja käytänteitä esimiestyömme tueksi. Myös kollegiaalisuus ja sisäinen keskinäinen tuttuus ja luottamus esimiehinä vahvistui kehittämishankkeen aikana ja se tuki osaltaan myös valmiuttamme hakea ihan työarjessassakin toinen toisiltamme tarvittaessa tukea. Kaiken kaikkiaan koimme kehittämishankkeen erittäin hyvin onnistuneeksi ja pääsimme prosessin alussa asetettuihin tavoitteisiin.”

Henkilöstöjohdon palaute laajasta 360-projektista koko organisaatiolle

”Toteutimme Kristiinan kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet (yht. 25 esimiestä). Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa.

Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

bottom of page