top of page

Esimies, miten suodattimesi toimii?Organisaatiot ja työyhteisöt ovat dynaamisia, monenlaista näkyvää ja myös jäävuoren huipun alla piilossa olevaa tapahtuu. Esimies toimii tietyllä tapaa johtamansa yhteisön ”katalysaattorina, säiliönä, suodattimena, venttiilinäkin”.

Esimiehenä onkin hyödyllistä tiedostaa, että organisaatiodynamiikka tuottaa organisaatioon monenlaisia jännitteitä, joiden kohteeksi esimiehenä ja johtajina vääjäämättä joudutaan. Kun esimiesten suuntaan kanavoituu monenlaisia odotuksia, tunteita ja työyhteisön tietoisia ja tiedostamattomiakin tarpeita on avainasemassa se, miten esimiehen suodatin toimii: miten esimies kykenee säätelemään omia tunteitaan tilanteissa, jotka nostavat ehkä hänen omaakin turhautumistaan tai saavat mahdollisesti hänen sappeaankin kiehumaan.

Toimimaton suodatin


Pulmallisimpia työyhteisön kannalta ovat tilanteet, joissa esimies tekee oman ”palautuksensa” ja reagointinsa kovin reaktiivisesti ja hallitsemattomasti, ilman toimivaa suodatusta: palauttaen tuodun asian/lastin samalla tavalla tai mitalla miten se hänelle tuotiin. Tämänkaltaiset tilanteet ovat usein organisaatiolle hyvin hämmentäviä ja yleensä toistuessaan myös ko. esimiehen luottamusta nakertavia. Seurauksena usein onkin, ettei asioita enää tuoda esimiehelle, jakamista saati pallottelua ei enää tapahdu, mahdollisia epäkohtia ja kehittämisideoita ei enää nosteta esille – ovathan ne nähty ajan haaskauksena tai mahdollisesti jopa riskinä joutua tulilinjalle tai saada hankalan tyypin –leima otsaan. Pelon ilmapiiri alkaa näin astua työyhteisöön, esimies alkaa jäädä elämään omaa muista enemmän tai vähemmän erillistä elämäänsä yläkertaan tai kulmahuoneeseensa, työyhteisön potentiaali kehittymiseen ja kasvamiseen alkaa murentua, ”me ollaan vaan täällä töissä” -asenne alkaa astua työyhteisön ajatteluun.


Ikävimmillään esimies voi olla kovin sokea omalle osuudelleen tällaisen kulttuurin synnyssä. Joskus toki siemenet tämänkaltaiselle kulttuurille on voitu kylvää jo aiemmin, ehkä edeltävienkin esimiesten toimesta.


Toimiva suodatin


Työyhteisön pidemmäntähtäimen menestyksen kannalta on hyvin tärkeässä roolissa se, kuinka esimiestyössä onnistutaan ylläpitämään riittävän hyvää ja sujuvaa työyhteisön toimintakulttuuria, missä olisi riittävästi tilaa erilaisten ajatusten pallottelulle, epäkohtienkin esillenostolle sekä yksilönä ja työyhteisönä kehittymiselle.


Kun esimies on valmis ja kykenevä ottamaan erilaisia näkemyksiä, ajatuksia ja palautettakin vastaan, aidosti kuunnellen ja rakentavasti reagoiden, tekee hän usein hyvin merkityksellisen palveluksen johtamalleen yhteisölle: hän tukee näin osaltaan organisaatiota osallistavaan ja kehittyvään ilmapiiriin ja saa parhaimmillaan organisaation potentiaalin hyvään ”lentoon” ja myönteisen kehityksen tielle. Lukuisissa tutkimuksissa on voitu myös osoittaa, kuinka kokemus omaan työhön ja työympäristöön vaikuttamismahdollisuuksista sekä arvostuksen tunteesta tukee työtyytyväisyyttä, työn merkityksellisyyden kokemusta, työhön sitoutuvuutta sekä työskentelyn tuloksellisuutta. Tämä näkyy myös viivan alla.

dia-2

EDUT TYÖYHTEISÖLLE KUN ESIMIEHEN SUODATIN TOIMII

  1. Työyhteisössä syntyy tilaa osallistumiselle ja vaikuttamiselle kun on luottamus siihen, että omia mielipiteitä ja näkemyksiä voi turvallisesti tuoda esille

  2. Henkilöstön sitoutumisen aste nousee kun on mahdollisuuksia vaikuttaa

  3. Organisaatio kehittyy ja menestyy kun innostukselle, työnimulle ja innovatiivisuudelle on tilaa. Menestys näkyy myös viivan alla!


Suodattimen huoltaminen


Esimiehet ovat työkenttänsä moninaisen paineiden vuoksi alttiita myös työssä väsymiselle ja uupumiselle. Kun esimiehenä uupuu, ei oma suodatin enää tahdo toimia moitteettomasti, reagointi kärjistyy kun säiliö ei enää pidä, psyykkinen joustavuus vähenee, kyynisyys alkaa nostaa päätään. Kun esimiehen kuppi alkaa läikkyä, alkaa työyhteisön kuorma asteittain lisääntyä ja arjen toimintakäytänteet myös muuttua. Huonosti voivan esimiehen työyhteisö alkaa valitettavan usein voida myös huonosti.


Ensiarvoisen tärkeää olisikin esimiestyössä muistaa laittaa happinaamari ensin omille kasvoille ja auttaa vasta sen jälkeen muita. Jos itse ei esimiehenä tätä tunnista, tarvitaan oman esimiehen, esimieskollegan, HR:n, työterveyden tai jonkun muun tahon hoksautusta ja tukea. Kurssia on mahdollista oikaista ja usein mitä aiemmin tätä kurssitarkistusta tehdään, ovat onnistumisenkin edellytykset sitä paremmat.


Etupainotteinen esimiesten hyvän toimintakyvyn ja toimintakulttuurin vaaliminen olisikin kaikkein parasta ja tuloksellisinta: se, että organisaatioissa tiedostetaan aidosti esimiestyön tärkeys ja vaikuttavuus työyhteisön menestyksessä ja esimiestyöhön annetaan myös riittävästi tukea ja resursseja. Kokemukseni mukaan erilaiset etupainotteiset kehittämistoimet niin yksilö- kuin työyhteisötasolla tukevat myös pidemmällä tähtäimellä organisaation menestystä ja ovat myös taloudellisesti paljon kannattavampia kuin erilaiset korjaavat toimet.


KUINKA HUOLTAA OMAA SUODATINTA ESIMIEHENÄ

  1. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi sekä riittävästä palautumisestasi!

  2. Panosta omiin voimavaratekijöihisi niin työssä kuin vapaalla!

  3. Kun tunnistat haitallisen stressin ja kuormituksen oireita, tee tietoisia muutoksia kuormituksesi vähentämiseksi. Hanki tarvittaessa myös tukea (oma esimies, hr, työterveys, puoliso, coach/työnohjaaja jne.) Älä jää pähkimään asioita liian yksin!

  4. Hyödynnä yksilö- tai ryhmämuotoista esimiescoachingia tai -työnohjausta tärkeänä reflektoinnin ja purun kanavana!

  5. Opettele tunnistamaan niin omat vahvuutesi kuin myös kompastuskivesi esimiestyössä! Esim. 360-arvioinnin ja henkilökohtaisen palautekeskustelun avulla voit saada tärkeää palautetta esimiestyöskentelystäsi minkä avulla voit kehittää niin itsetuntemustasi kuin myös esimiestyöskentelyäsi.

  6. Lue myös artikkeli: “Sinun kannonnokkasi – palaudutko riittävästi?”

Comments


bottom of page