top of page

Hidastamallako menestykseen?Monet meistä viisikymppisistä ja vähän vanhemmista on kasvatettu luottamaan siihen, että ahkeruus maan perii, kurinalainen tekeminen lopulta palkitaan ja hyvä suoriutuminen johtaa pidemmällä tähtäimellä menestykseen ja jopa onnellisuuteen. Tässä ajassa olen kuitenkin työyhteisövalmentajana ja esimiesten työnohjaajana havainnut, kuinka nykyiset vastavalmistuneet ja nuoret työntekijät tulevat työelämään usein erilaisin työelämäodotuksin ja -ajatuksin kuin vanhempi työelämäpolvi aikoinaan. Eri-ikäisyys saattaa tuoda myös jännitteitä työyhteisöön, kun käsitykset työstä ja työn merkityksestä voivat olla erilaisia. Työelämämme ja sen puitteet ovat vuosikymmenten saatossa myös kovasti muuttuneet.


Olimme sitten nuoria, keski-ikäisiä tai vielä varttuneempia, kuljetamme historiastamme aina mukanamme erilaisia kokemuksia siitä, mikä kulloinkin on arvostettua ja mitä on pidetty tärkeänä ja tavoiteltavana. Maailman ja työelämän muuttuessa se, millä aiemmin on taattu hyvä pärjääminen ja menestys niin yksilönä kuin työntekijänä, ei välttämättä enää päde. Varsinkin vanhempi polvi joutuu kohtaamaan ja työstämään muutosta, poisoppimaan vanhoista tavoista ja uskomuksista sekä omaksumaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Meillä on enenevässä määrin myös erilaista tutkimuksellista tietoa ja näyttöä niin hyvin- kuin pahoinvointiimme sekä menestymiseen vaikuttavista tekijöistä.


Vanhentuneet menestysteoriat


Psykologian tohtori ja kalifornialaisen Stanfordin yliopiston Center for Compassion and Altruism Research and Education -yksikön tutkimusjohtaja Emma Seppälä on vuonna 2016 ilmestyneessä menestyskirjassaan The Happiness Track (Elä onnellisemmin – käytännön opas onnellisuuteen, menestykseen ja hyvinvointiin) käsitellyt onnellisuuden ja menestyksen suhdetta.


Seppälä on nostanut esille kuusi tärkeintä väärää teoriaa ja uskomusta, jotka ohjaavat nykyisiä menestyskäsityksiämme niin Amerikassa kuin meillä Suomessa sekä monissa muissa länsimaissa. Nämä ovat:


1. Älä koskaan lakkaa suorittamasta

Keskity jatkuvasti siihen, että saat asiat tehdyksi. Jotta saavutat enemmän ja pysyt kilpailukykyisenä, sinun täytyy siirtyä nopeasti tehtävästä toiseen ja pitää aina silmällä sitä, mitä tuleman pitää.


2. Ilman stressiä ei voi menestyä

Stressi on väistämätöntä jos haluat menestyä ja ylikierroksilla eläminen on nopeatempoisen elämän väistämätön sivutuote. Kärsimystä ei voi estää, ja se on jopa tarpeellista.


3. Sinnittele hinnalla millä hyvänsä

Tee töitä uupumukseen asti.


4. Keskity erikoisalaasi

Syvenny alaan, jonka tunnet parhaiten; keskity täysillä omaan erikoisalaasi ja pysy poissa heikommilta osa-alueiltasi. Ole kovin kriitikkosi, jotta löytäisit omat lahjasi ja heikkoutesi.


5. Älä unohda, kuka on ykkönen

Pidä etupäässä huoli itsestäsi ja omista mielenkiinnon kohteistasi, jotta pystyt menestyksekkäästi voittamaan kilpailun.Ulkoinen menestys ja sisäinen todellisuus


Viisikymppisenä psykologina ja monissa erilaisissa ammattirooleissa toimineena muistan vuosia sitten havahtuneeni ajatukseen, että ”hitto, tässä on kyllä iso ristiriita, eihän tämä näytä menevänkään lainkaan siten, miten meidän kulttuurissamme on opetettu ja uskoteltu”.  Huomasin, että työelämässä ulkoisesti menestyvien, hyvässä ammatillisessa asemassa olevien ja usein taloudellista vaurauttakin omaavien sisäinen todellisuus ja kokemus oman elämänsä onnellisuudesta saattaa olla monesti jotakin aivan muuta kuin menestystarinaa. Valitettavan usein se voi olla myös uupumusta, ilottomuutta, masennusta, kroonista unettomuutta, kariutuneita parisuhteita, erilaisia fyysisiä kremppoja ja sairauksia.


Myös monet asiantuntijatyöyhteisöt alkoivat näyttäytyä pakkotahtisilta tehtailta, joissa tekemisen ilo ja luovuus näyttivät olevan vähintäänkin hakusessa. Tietynlainen oma lopullinen havahtumiseni tähän menestystarina-uskomusristiriitaan tapahtui opiskeltuani kognitiivista psykoterapiaa ja oivallettuani, kuinka merkityksellisessä roolissa syvään juurtuneet uskomuksemme ja ajatuksemme ovat käyttäytymisessämme, ja kuinka haitallisia ne ikävimmillään ovat niin itsellemme kuin myös työyhteisöillemme. Ajatuksemme ja uskomuksemme luovat todellisuutemme.


Omien ydinuskomusten ja kulttuurissamme vallitsevien uskomusten äärelle ei ole välttämättä helppo päästä eikä tiedostaa niitä. Usein nämä uskomukset tulevat tietoisuuteemme epäsuorasti tai hieman piilotettuna: epämukavina tunteina tai kehotuntemuksina ja erilaisina ristiriitaisuuden kokemuksina esimerkiksi itsen, omien arvojen sekä ympäristön odotusten välillä. Kun alamme tiedostaa tämän, huomaamme, että oma sisäinen puheemme sisältääkin jotain muuta kuin vain puhetta itse itsellemme. Tämän puheen taustalta voikin usein paikantaa kulttuurimme arvoja ja uskomuksia sekä perinteitä, joilla meitä kulloinkin on pyritty kasvattamaan vallitsevaan yhteiskuntaan ja sen normeihin – ”kunnon kansalaisiksi” hyvää tarkoittaen.Uudistuneet menestyskäsitykset


Emma Seppälä on tuoreisiin tutkimustuloksiin psykologiasta, organisaatiokäyttäytymisestä ja neurotieteestä viitaten nostanut esille, kuinka tie pysyvään menestykseen ja hyvinvointiin on usein täysin päinvastainen kuin se, mitä meille on opetettu, ja kuinka haitalliset ja kulttuuriamme dominoivat menestysteoriat kostautuvat ja pilaavat uutteratkin ponnistelumme. Seppälä on tutkimusnäyttöön pohjautuen määrittänyt kuusi strategiaa onnellisuuden löytämiseksi ja näkee nämä avaimina menestykseen myös työelämässä.1. Elä tai työskentele hetkessä

Keskity kulloinkin tehtävään tai keskusteluun, joka on käynnissä – sen sijaan, että huomiosi on tehtävälistallasi olevassa seuraavassa asiassa.


2. Ammenna lannistumattomuudestasi

Harjoita hermostoasi palautumaan ja vältä ylikierroksilla elämistä.


3. Pidä yllä energiaasi

Opettele pitämään yllä sietokykyäsi pysymällä tyynenä ja keskittyneenä sen sijaan, että antaisit vallan uuvuttaville ajatuksille ja tunteille. Pystyt näin säästämään tärkeää henkistä energiaasi niihin tehtäviin, joissa sitä eniten tarvitset.


4. Älä tee mitään

Järjestä aikaa laiskottelulle, hauskanpidolle ja merkityksettömille kiinnostuksen kohteille. Vahvistat samalla näin luovuuttasi ja innovatiivisuuttasi.


5. Ole hyvä itsellesi

Osoita myötätuntoa itsellesi ja ymmärrä, että aivosi on rakennettu uusien asioiden oppimista varten. Näin parannat kykyäsi oppia virheistäsi ja loistaa myös haasteiden edessä.


6. Osoita myötätuntoa muille

Osoita myötätuntoa ihmisille ympärilläsi ja osoita kiinnostusta heitä kohtaan. Pidä työtovereihisi, esimieheesi ja alaisiisi yllä hyviä suhteita ja tue heitä. Lisäät näin dramaattisesti kollegoidesi ja alaistesi lojaaliutta ja sitoutumista sekä parannat tuottavuutta, suorituksia ja vaikutustasi.


Nämä strategiat parantavat valtavasti henkistä ja fyysistä hyvinvointiamme. Ne auttavat meitä olemaan onnellisempia, elämään tarkoituksellista ja merkityksellistä elämää sekä lisäämään menestystämme. Tutkimustulokset todistavat selkeästi, että onnellisuus on sujuvin reitti menestykseen. Ei siis toisinpäin, että menestyksestä seuraisi onnellisuus.Menestystekijöitä ovatkin seuraavat asiat:

  1. Menestymme varmemmin, kun löydämme keinoja vaalia kokonaisvaltaista hyvinvointiamme ja onnellisuuttamme.

  2. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja toisiin on edellytys hyvinvoinnillemme ja menestyksellemme.

  3. Nuorilla työntekijöillä on ajattelussaan meille vanhemmille annettavaa – ja toisinpäin.

  4. Työpaikoilla on tärkeää osata ottaa myös rennosti ja siellä olisi hyvä olla palauttavia suvantovaiheita – niin työpäivässä kuin kuukausi- ja vuosikellossa.

  5. Kun emme purista liikaa, luovuus ja innovatiivisuus kukoistavat meissä niin yksilöinä kuin myös työyhteisöinä.


Miten sinä voisit myötävaikuttaa omaan ja työyhteisösi hyvinvointiin ja menestymiseen? Olisikohan aika kypsä joidenkin uskomuksien tarkistamiselle?


Comments


bottom of page